Energetska sanacija Gostišča in muzeja Firšt v Logarski Dolini je bila izvedena v letu 2022.


imageSkrb za ohranitev okolja
Za Gostišče in muzej Firšt smo v septembru 2022 s pomočjo sofinanciranja Republike Slovenije in Evropske Unije 
iz Evropskega sklada za regionalni razvoj zaključili projekt ENERGETSKE PRENOVE. 
S tem ciljem smo dosegli, da se je naša dejavnost na Solčavskem vključila v prepoznavnost doline, kot soustvarjalec 
in skrbnik za čisto in varno okolje. 
V ta namen smo obnovili celotni ovoj stavbe fasade in izolacije ostrešja.
Zamenjali smo stavbno pohištvo z trojno nizko energetsko zasteklitvijo in vgradili zalogovnik, mešalne ventile 
in varčne obtočne črpalke.
Zamenjali in vgradili energetsko učinkovito razsvetljavo, na streho objekta smo postavili sončno elektrarno in 
poskrbeli za samooskrbo v objektu z električno energijo.
Vgradili smo sistem za izkoriščanje odpadne toplote - rekuperacijo.
K zmanjšanju porabe pitne in sanitarne vode smo v notranjosti objekta zamenjali ustrezne kopalniške  armature, 
tipala za zaznavanje zasedenosti sanitarij. 
Zbiralnik deževnice že uporabljamo za zalivanje balkonskega cvetja, vrtnih rastlin in zelišč.
Za zmanjšanje količin nastalih odpadkov, zlasti embalaže, smo namestili ločene zbiralnike po hodnikih,  
pri rastlinjaku na vrtu smo za bio odpadke postavili kompostnik.
Del sredstev smo namenili za Informiranje in komuniciranje.